Onze bestuursleden

Ir. Hielke Kuitert

Ir. Hielke Kuitert

Voorzitter

Inspecteur Veiligheid bij Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Groot voorstander van duurzaamheid. Een samenleving waarin plaats en aandacht is voor elkaar, waarin muziek en theater voor mensen met een verstandelijke beperking leidt tot duurzaam, waardevol contact.

Francien Crul

Francien Crul

Secretaris

Voormalig leerkracht Speciaal Onderwijs. Nu docent NT2 waarin taal, participatie en werk voorop staan. Hierin zit de connectie met Stg. De Zon: contact maken door muziek en theater i.p.v. door taal leidt tot participatie.

Wim Loonen

Wim Loonen

Algemeen bestuurslid

Zorgondernemer. Mede-eigenaar van it Pakûs: kleinschalig woonproject en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Een veilige woonomgeving en het verrichten van arbeid leiden tot inclusie. Theater en muziek als culturele vrijetijdsbesteding ook.

Niet in het bestuur maar erg belangrijk

Overige informatie

Drs. Manon van Hees

Drs. Manon van Hees

Projectleider Stichting De Zon

Organisatietalent met hart voor cultuur en welzijn. Projectleider fondsenwerving en crowdfunding. Overtuigd van de kracht van muziek en theater voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking, zet zij zich in om dit mogelijk te maken.

Marijke de Korte - Nieuwenstein

Marijke de Korte - Nieuwenstein

Cultureel adviseur

Educator primair onderwijs ter stimulering van kunst en cultuur in het regulier en speciaal onderwijs. Overtuigd van de kracht van theater en muziek om kinderen in het hart te raken. Dat geldt zeker ook voor kinderen en volwassenen met een beperking. Het wordt tijd dat de reguliere cultuuraanbieders ook aandacht aan deze kwetsbare groep gaan geven.