Onze bestuursleden

Ir. Hielke Kuitert

Ir. Hielke Kuitert

Voorzitter

Inspecteur Veiligheid bij Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Groot voorstander van duurzaamheid. Een samenleving waarin plaats en aandacht is voor elkaar, waarin muziek en theater voor mensen met een verstandelijke beperking leidt tot duurzaam, waardevol contact.

Marijke de Korte - Nieuwenstein

Marijke de Korte - Nieuwenstein

Secretaris

Educator primair onderwijs ter stimulering van kunst en cultuur in het regulier en speciaal onderwijs. Overtuigd van de kracht van theater en muziek om kinderen in het hart te raken. Dat geldt zeker ook voor kinderen en volwassenen met een beperking. Het wordt tijd dat de reguliere cultuuraanbieders ook aandacht aan deze kwetsbare groep gaan geven.

Monique Robben

Monique Robben

Algemeen bestuurslid

Eigenaar van moro coaching waarin het draait om contact door: eenvoud, aandacht, invoelen, sensitiviteit en puurheid. Zij werkt met kinderen die door wat extra aandacht ook lekker mee kunnen doen. Theater en muziek zijn universeel: wanneer de wereld om je heen soms onbegrijpelijk is, overweldigend of beangstigend kunnen theater en muziek je helpen contact te maken met jezelf en met de ander.

Niet in het bestuur maar erg belangrijk

Overige informatie

Drs. Manon van Hees

Drs. Manon van Hees

Projectleider Stichting De Zon

Organisatietalent met hart voor cultuur en welzijn. Projectleider fondsenwerving en crowdfunding. Overtuigd van de kracht van muziek en theater voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking, zet zij zich in om dit mogelijk te maken.